TIBE | Bomagasinet

Bomagasinet er et magasin fra boligbyggelag tilknyttet Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL). Magasinet gir kunnskap om og forståelse av borettslagsformen, samt emner og tema knyttet til bolig og boforhold. Magasinet sendes adressert til medlemmer av boligbyggelagene.

Bomagasinet er både et lokalblad og et fellesblad for de boligbyggelagene som er med i samarbeidet. TIBE har ansvar for produksjon av magasinet og deltar i redaksjonsmøter, produserer artikler, tar bilder, selger annonser og sørger for grafisk utforming. I dag er det fem boligbyggelag rundt om i landet som deltar og bladet gis ut fire ganger i året.

Ønsker du å annonsere i Bomagasinet?

Ta kontakt med oss på telefon 71 20 12 00