TIBE | Bomagasinet
Tap to add to home-screen.

Bomagasinet

Bomagasinet er et magasin fra boligbyggelag tilknyttet Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL). Magasinet gir kunnskap om og forståelse av borettslagsformen, samt emner og tema knyttet til bolig og boforhold. Magasinet sendes adressert til medlemmer av boligbyggelagene.

Bomagasinet er både et lokalblad og et fellesblad for de boligbyggelagene som er med i samarbeidet. TIBE har ansvar for produksjon av magasinet og deltar i redaksjonsmøter, produserer artikler, tar bilder, selger annonser og sørger for grafisk utforming. I dag er det fem boligbyggelag rundt om i landet som deltar og bladet gis ut fire ganger i året.

Lyst å bli journalist i Bomagasinet for Haubo BBL?

Vi har nå behov for journalist som leverer tekst og foto til artikler i Bomagasinet for Haubo BBL – ca. 5 artikler på 1 – 2 sider pr utgivelse fire ganger i året.

Artiklene omhandler ulike aktiviteter i boligbyggelaget og boligselskapene tilknyttet Haubo BBL. I forkant av hver utgivelse vil journalisten ha redaksjonsmøte med direktør i Haubo BBL for å planlegge innholdet, og Haubo BBL vil også opprette kontakt med de aktuelle intervjuobjektene.

Ta kontakt så snart som mulig.

Interessert? Ta kontakt med ingrid.​kvande@​tibe.​no eller stine@​tibe.​no

Ønsker du å annonsere i Bomagasinet?

Ta kontakt med oss på telefon 71 20 12 00