TIBE | Vi er TIBE
Tap to add to home-screen.

Karbonfangst for miljøet

Trapperingen, en ledende trappeprodusent i Norge, er opptatt av å ha en så bærekraftig forretningsmodell som mulig, og som TIBE er Trapperingen også sertifisert Miljøfyrtårn. 

Som et ledd i sitt miljøarbeid, planter Trapperingen nå ett tre for hver trapp den selger. 

Når et tre vokser, bruker det karbon i lufta som byggestoff, og frigjør oksygenet. Så ved å plante ett tre for hver trapp som lages, bidrar Trapperingen til å redusere mengden klimagass i atmosfæren. Dette er karbonfangst i sin enkleste og mest effektive form!

Trapperingen ønsker å synliggjøre sitt miljøengasjement for leverandører, samarbeidspartnere, potensielle og eksisterende kunder. 

Vi har hatt gleden av å samarbeide med Trapperingen om å utvikle kommunikasjonsstrategien «Plant et tre» og det tilhørende materiellet som annonser på nett og i trykte magasiner, brosjyrer, presseinfo etc.