TIBE | Vi er TIBE
Tap to add to home-screen.

Nye nettsider: Forliksraadet​.no

Organisasjonen ønsket å møte medlemmene og eksterne aktørers behov med en mer brukervennlig og dynamisk nettside. Resultatet ble et nettsted spekket med skreddersydde tekniske løsninger som letter den eksterne og interne kommunikasjonen i SFN.

SFN (Samarbeidsutvalget for Forliksråd og Namsmenn) er en partipolitisk nøytral organisasjon som gjennom samarbeid med myndighetene sørger for at kunnskapsnivået blant landets forliksråd og namsmenn heves og til enhver tid er oppdatert. Organisasjonen ønsket et oversiktlig nettsted hvor man enkelt kan finne informasjon, nyhetsartikler, kontaktinformasjon, og annet relevant innhold. Vi har tatt utgangspunkt i fargene fra SFN sin eksisterende logo, og implementert illustrative ikoner for å lette opp i layout med mye tekst. 

Nettsiden har et eget intranett med kommunikasjonsmuligheter og kursmodul med mulighet for påmelding. Her kan medlemmene i SFN se informasjon om ulike kurs, melde seg på, og gjøre endringer i påmeldingene underveis. – Enkelt å administrere både for kursdeltakerne og for arrangør. I og med at de fleste kursene i disse tider gjennomføres digitalt, har portalen støtte for online streaming. 

Vi takker SFN for flott samarbeid!

Se nettsiden her: https://​www​.forliksraadet​.no/