TIBE | Unike opplevelser som setter spor

I mange år har Moldejazz og TIBE hatt et tett samarbeid. I 2017 utarbeidet vi ny grafisk profil, som er dynamisk og leken og gir oss mange variasjonsmuligheter.

Hvert år tar vi utgangspunkt i den nye profilen og finner en ny måte å bruke den på – gjerne gjennom fargevalg eller komposisjon av bokstavene. I 2019 er det større fokus på mønsteret logoen danner. Kronen, som man også kan se på bokstaven E, kommer tydeligere frem og får en tydeligere plass i profilen. I tillegg er det økt fokus på slagordet «Unike opplevelser som setter spor».

TIBE leverer det aller meste av markedsmateriell. For print har vi blant annet utformet skilt, ikoner, avisannonser og billetter. I tillegg står vi også bak nettsiden, nyhetsbrev og all betalt digital markedsføring.