TIBE | Veøy

Veøy er et av landets største privateide transportselskaper. I 2017 laget vi ny visuell profil og logoer for de ulike selskapene, før ny hjemmeside ble publisert i 2018. Profilmanualen er Veøys synlige identitet og et praktisk verktøy som forenkler den visuelle kommunikasjonen, i tillegg til å tydeliggjøre budskapet.

Siden oppstarten i 1930 har Veøy vært opptatt av å være lokalisert nær kundene. Deres motto er Når lokal kunnskap teller og i dag er de en frittstående tilbyder av transporttjenester. TIBE har laget den visuelle profilen som brukes for å sikre at Veøy AS gjenkjennes som avsender. Den nye visuelle identiteten er synlig i alt fra kontormateriell, visittkort, profilering av biler, bildebruk og presentasjoner.